Гуманізм у відносинах між людьми - доклад

Гуманізм у відносинах між людьми.

Поняття гуманізму, як суспільного явища, вперше з’явилось в епоху Відродження.

На той час людство накопичило досить вагомі надбання в культурі, мистецтві, природни-чих та суспільних науках. Це була епоха заперечення норм життя середньовічча з його жорстокістю людей один до 1-го, до природи, міждержавними війнами, переходу до Гуманізм у відносинах між людьми - доклад нових стосунків. Таким чином в історії людства з’явилась нова ідеологія, яка почала відстоювати найкращі сторони в відносинах між людьми, яка заперечувала нерівність людей в фінансовому, майновому та інших відносинах. Ідея гуманізму полягає в закріпленні норм людяності в суспільстві, в звільненні людини від рабського, феодального методу мислення. Надалі поняття Гуманізм у відносинах між людьми - доклад гуманізму розповсюдилось і на міжнаціональні, міжрасові та міждержавні відносини людей. Ідея гуманізму на той час не була новою. Багато тез, які відстоює гуманізм втілювались в релігійних вченнях різних людів світу. Про це, наприклад, свідчать славнозвістні заповіді Біблії (не вбий, не вкради і т.д.). Найпершим його Гуманізм у відносинах між людьми - доклад носієм в ті часи був письменник тієї епохи- Петрарка.

З часів появи ідеї впрвадження гуманних відносин між людьми, націями, державами поняття гуманізму не змінило свого значення в процесі розвитку людської цивілізації. Однак весь цей час ідеї гуманізму протистоїть антигуманізм. Про це свідчить світовий досвід всьго людства з його численими конфліктами, війнами, мятежами Гуманізм у відносинах між людьми - доклад. спустошувальними революціями. Навіть в наш час ми є свідками таких війн. Це війна в Югославії, війна в Чечні, Дагестані, Індії та інші війни. Безперечно війни не можна віднести до гуманних проявів людських відносин, наввпаки вони є протигуманними. Адже на війнах гинуть люди, а внаш час розвинених військових технологій над Гуманізм у відносинах між людьми - доклад людством нависає загроза знищення природнього середовища та знищення людства взагалі. Весь хід світової історії свідчить про те, що ігнорування ідей гуманізму приведе людство до глобальної катастрофи- знищенню життя на Землі. Таким чином бажаним для всього людства є підтримка та розвиток ідеї гуманізму і боротьби з антигуманізмом Гуманізм у відносинах між людьми - доклад. Все ж людство в наш час усвідомлює всю небезпеку війн, як крайнього уособлення антигуманізму і в особі світового співтовариства намагається боротися з цим негативним явищем. Цими пробле-мами займаються такі міждержавні організації як ООН, ОБСЄ та інші. Завдяки ним припи-нено міжетнічний конфлікт в Югославії, вирішуються проблеми взаємовідносин між наро-дами Гуманізм у відносинах між людьми - доклад Ізраїлю та Палестини. Міжнародна спільнота намагається зменшити накал протисто-яння між Південною та Північною Кореєю, між Індією та Пакістаном. Ідея гуманізму в наш час проявляється і в актах міжнаціональної підтримки націй та держав в боротьбі з між-народним тероризмом, у випадках стихійних лих (засухи, землетруси, техногенні катастро-фи). Всі ми Гуманізм у відносинах між людьми - доклад є свідками надання фінансової та матеріальної підтримки міжнародного спів-товариства Україні для ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, а в ці дні - Турції для ліквідації наслідків землетрусу, надання моральної та матеріальної допомоги країнам, що розвиваються в подоланні відсталості від інших країн світу.

В итогі сучасного розвитку історії Гуманізм у відносинах між людьми - доклад ми спостерігаємо збільшення впливу ідей гуманізму в міжнародному житті та житті людів нашої країни. Значення цих ідей дуже важливе у внутрішньому житті кожної країни. Усвідомлення цього владою нашої країни дозволяє уникнути сер’йозних конфліктів між різними шарами населення, різними націями, прервести відносини між людьми в цивілізоване русло.

Тому для Гуманізм у відносинах між людьми - доклад того щоб ідея гуманізму приносила свої плоди і була життєздатною необхідно зробити так, щоб вона стала нормою життя кожної людини. Для цього кожен з нас повинен керуватись ідеєю гуманізму в побуті, у відносинах між друзями, з батьками, вчителями. В чому ж полягає виконання вимог гуманізму в повсякденному житті? Відповідь Гуманізм у відносинах між людьми - доклад ординарна: це доброзичливість, ввічливість, людяність, повага до старших, співчуття чужому горю, взаємодопомога, добре ставлення до природи в осбі тварин та рослин. Адже якщо кожен з нас буде керуватись цими принципами в школі, вдома та на вулиці, то це стане звичною поведінкою для нас. Це і буде запорукою розвитку нашого суспільства Гуманізм у відносинах між людьми - доклад в бажаному напрямку- напрямку злагоди в суспільстві, миру в усьому світі.


gulag.html
gullskij-incident-mneniya-i-sobitiya-referat.html
gulyaem-naveshayu-mat-bubenchikovi-den-otezda.html